Maler, med kulør på tilværelsen

En “simpel” maleruddannelse fra Åbenrå, den kan føre meget med sig.

 “Alkyones drøm” – ‘link

Man kan sige at den danske guldalders malerkunst i dag fylder 229 år.

En af hovedpersonerne nemlig Christoffer Wilhelm Eckersberg (1783-1853)

var en dansk maler der lagde grunden til den danske guldalders malerkunst.

Hans elever hørte til denne periodes ypperste kunstnere,

for eksempel Christen Købke, Martinus Rørbye, Wilhelm Bendz og Constantin Hansen derfor betragtes han også som en af den danske Guldalders absolut hovedpersoner.

Eckersberg der var sønderjyde af fødsel, han kom efter konfirmationen i malerlære hos maleren Jes Jessen i Åbenrå og fortsatte 17 år gammel i malerlære hos Joh. Jac. Jessen i Flensborg, hvor han blev svend i maj 1800.

Han blev i 1803 optaget på Det Kongelige Danske Kunstakademi og var elev hos franske Jacques-Louis David, Paris, 1811-1812.

Han udnævntes i 1818 til professor ved Kunstakademiet

Eckersberg fik i 1819 af Admiralitetet adgangstegn til Holmen (Gammelholm),

så han fik mulighed for at dyrke sin store passion for skibe.

 “Vor Frue Kirke” – ‘link

Eckersberg giftede sig mod sin vilje med Christine Rebecca Hysing

alene for at legitimere en søn, Erling Carl Vilhelm Eckersberg 

ifølge eget udsagn

– og var derfor ivrig efter at rejse, ikke primært i studieøjemed,

men også for at komme bort fra realiteterne i sit ægteskab,

derfor traf han aftaler, der kunne give ham den finansielle støtte,

der gjorde det muligt for ham at rejse.

allerede få dage efter brylluppet, begyndte han sine lange udlandsrejser.

Han var dog gift 2 gange til senere, nemlig med maleren Jens Juel’s to døtre,

først Elisabeth og efter hendes død med Suzanne 

disse giftermål skulle vist være af kærlighed.

“Dragør Havn” – ‘link

Selvom Eckersberg bevægede sig i flere felter af malekunst også i motivtemaer, så er hans største bidrag til malerkunsten var dog det, han ydede i sin egenskab af professor ved akademiet – han revitaliserede undervisningen ved at tage studerende med ud i marken, hvor de kunne øve sig med at male efter naturen.

Således var det ham, der introducerede direkte studier af naturen i dansk kunst og han opfordrede også sine studerende til at udvikle deres egne talenter og deres egen stil.

Blandt hans studerende var Wilhelm Bendz, Albert Küchler, Christen Købke, Vilhelm Kyhn, Jørgen Roed, Martinus Rørbye, Constantin Hansen, Wilhelm Marstrand, Adam August Müller, Matthias Heinrich Elias Eddelien, Emanuel Larsen, Niels Carl Michaelius Flindt Dahl, Anton Laurids Johannes Dorph.

“To hyrder”

I 1819 fik han af Admiralitetet adgangstegn til Holmen (Gammelholm),

så han fik mulighed for at dyrke sin store passion for skibe 

det gav som sidegevinst også mulig for Eckersberg

til at finde modeller til sine historiske inspirerede malerier.

Når orlogsgasterne om sommeren svømmetrænede på Holmen, var de – som det altid havde været skik ved militær badning – ikke iført overflødige trusser men derimod klædeligt adamskostume – Eckersberg fik derved en ellers usædvanlig lejlighed til at betragte fuldkommen nøgne mænd og kunstnerisk vurdere deres legemsbygning – han kunne således vælge de nøgenmodeller, som han havde brug for til sine malerier med antikke motiver – på en tid, da man ikke kendte til fotografering, og kun de velhavende havde råd til at lade sig portrættere, var nybodergutterne villige nok til at lade sig afmale uden tøj på

– og endda få modelhonorar.

 så siger man ‘nød lærer nøgen kvinde at spinde’…

(Kilder blandt flere: wikipendia og diverse museer)