My danish overview

00 47

View from the highest point in Denmark
one hundred and seventy-three meters above sea level
“mountain” biked over the top last time I was at home among the danish roots
without the oxygen mask, and without any dizzy attack.

No matter the season, so the view isn’t bad at all,
said with the well known famous jutlandic understatement.

…..

Reklamer

The castle of the american King

696

USA has officially no castles,
even though they have many impressive castle-like buildings
americans have no royal family
they have a number of artists plus others who behave as if they were
it’s a different story, we have that in Europe too
someone called The Kennedys for U.S. royal family in the old days
but even though the U.S. isn’t a kingdom so they have had at least one king

Elvis Presley, the King – so Graceland may then be a castle.

Maybe forever Graceland will remind the future – about Elvis and his music
there are many many people also  outside the U.S. who appreciated the “king”
also in the danish city of Randers (about 100,000 inhabitants)
there was a fresh guy as well as being Presley supporter
he had a little money and lots of energy too.

So he decided to build a danish copy of Graceland
he did so – it should be the only like that, outside the U.S.
with Elvis museum in the basement with authentic things
the decor inside is not quite as original
because it’s not for residential purposes
but various music events
most related to Elvis Presley.

So the King hasn’t “left” the city of Randers yet.

links: “the danish look a like Graceland” (in english too)

….. 

 

Weekly Photo Challenge (hands)

Weekly Photo Challenge

theme: hand(s)

An adage that is “world famous” in Denmark is
“If you give the devil a little finger, so he takes the whole hand”
(perhaps also known in other countries)

The beautiful yellow dandelion is called in danish
“Fandens Mælkebøtte” (Devil’s Dandelion)

there’s no doubt that danish dandelions know this proverb

About not to know own limitations
it’s not a weakness, as the dandelion has alone
it is also known in many other contexts.

So it’s almost a human characteristic of dandelion.

When the sun rules

Walk in the park or work in the park.

For a man who have been at work since he was 14 – primarily in agriculture and the military and now is in the late 70s – it might be easy just to sit in the armchair and say out loud  “I have done my part”  so let’s relax – but it ain’t easy at all – when det sun shines.

During the danish winter, which often are more cold rainful and gray than cold and white,  it’s easy to sit in this chair while enjoyed a good movie on DVD or read a good book in the lamp’s “shadow” – while the wind howls outside – but – when the sun shines.

Then pulls outdoor life in the old boy -.though “the enemy” now only stubborn blackberry bushes that spread too much – so it bothers all other trees and plants.

Then there’s all the vegetables, which just as well can be grown
since there is enough room for it – in the large vegetable garden.

More work to do.

Not a word about, the rest of the garden

with all the flowers (when the summer comes) and bushes

The property’s landmark is best in headwind.

So outdoor are not outlaw – the sun rules, when it’s shining…!

 

Danske undskyldninger på nynorsk

Aksel Sandemose (1899-1965) – dansk-norsk forfatter – født i Nykøbing Mors og døbt Aksel Nielsen, men tog navneforandring i 1921 til Aksel Sandemose – han udvandrede i 1930 til Arendal lidt nordøst for Kristiansand i Norge – men hans første 22 leveår på Limfjordsøen Mors prægede hans forfatterskab dybt og også hans tid i ungdomsårene som sømand gjorde – han bliver tit udråbt til sortseernes fader – men det skyldes måske i høj grad at man læser ham ord for ord i stedet for at læse meningen bagved ordene – (den måde at forstå på, har Piet Hein også skrevet om og som er overskrift på dette blogsted i ærbødighed over for den gode Piet Hein ) – men superoptimist i sin udtryksform – det kan man nok ikke beskylde Aksel Sandemose for at være.

Sandemose etablerede sig hurtig i det norske som forfatter og skrev på norsk riksmål og derfor regnes som norsk forfatter – ganske som den færiske forfatter William Heinesen regnes for dansk forfatter fordi han skrev på dansk.

I hans romaner søges i den psykologiske sfære bevæggrunden for, at mennesker handler som de gør- angiveligt optræder der ofte selvbiografiske træk i hans forfatterskab.

 

Aksel Sandemose havde en aversion mod den form for nationalisme som iblandt  nazismen er udtryk for, hvilket kan være en af forklaringerne på “flugten” til Arendal i det norske Aust-Agder – grundet sit arbejde i den norske modstandsbevægelse så måtte han tilbringe de sidste år af WW2 i eksil i Stockholm. 

Aksel Sandemose døde for øvrigt i København (1965), så ringen sluttede i Danmark.

Den af hans romaner hvorfra der oftest Sandemose’citeres fra er 

En flygtning krydser sit spor” –  

men mange kender ikke romanen, ja selv Sandemose glider vel ud af hukommelsen

for det er kun 10 statsments som danskerne har taget til sig som nærmest naturarv

Janteloven

1). Du skal ikke tro at du er noget.
2). Du skal ikke tro at du er lige så meget som os.
3). Du skal ikke tro at du er klogere end os.
4). Du skal ikke bilde dig ind at du er bedre end os.
5). Du skal ikke tro du ved mere end os.
6). Du skal ikke tro at du er mere end os.
7). Du skal ikke tro at du duer til noget.
8). Du skal ikke le af os.
9). Du skal ikke tro at nogen bryder sig om dig.
10). Du skal ikke tro at du kan lære os noget.

Resten af romanen er lykkeligt glemt, hvis den har været husket.

Hvad er “Janteloven” for danskerne…?

Måske verdens største undskyldning og sovepude..!

Nogle kan dem bedre som en anden “to do or not to do” liste

“De 10 bud”

Meget, rigtig meget, elendig udført eller elendigt forberedt ‘arbejde’, der er manglende succes tilskrevet “Janteloven” – i stedet for at sige det som det var at man ikke havde gjort det godt nok eller skøjtet let over forberedelsen og får løn som forskyldt.

 danske undskyldninger på norsk (eller oversat fra norsk) men så var det dog nynorsk

Aksel Sandemose citater der er druknet i lyset fra “Janteloven”

“Nederlag skal op i lyset, ikke graves ned – det er af dem, man bliver menneske”

“Den største forbrydelse, forældre kan begå mod deres børn,

er at have glemt deres egen barndom”

“Dumheden overlever altid. Den er så at sige for dum til at dø

“Jeg tager altid glæderne på forskud, ellers bliver der aldrig nogle”

“Det værste ved nazisternes raceskvalp er, at det tvinger anstændige mennesker til at tage stilling til argumenter, der hører hjemme på en ølknejpe”

….

 

Den lille lokale guldklump

Det er sjældent at “udkantsDanmark” er en succeshistorie, tvært imod så bliver det oftest det ‘dårlige eksempel’ – især undskyldning for de lokale kommunalbestyrelser.

Det med at de små enheder var økonomisk selvmord er Tunø, en lille ø mellem Jylland og Samsø, det modsatte bevis på – isoleret set fra moderkommunen Odder’s vinkel.

Øen giver overskud for Odder Kommune..! 

Øen hører under Odder Kommune og deres tidligere borgmester betragtede øen som et stedbarn, pardoksalt nok ville tunøboerne hellere havde været med i Århus Kommune, men da ville Odder ikke af med dem 

det forstår man for “udkantsOdder” er en god forretning for Odder Kommune

så Odder’s økonomiske problemer må ligge et andet sted..

“Tunø er vores smertens barn – alt der har med dem at gøre koster en bondegård og går fra andre i kommunen” siger den kloge nu forhenværende  borgmester.

han må vide det han er nemlig advokat.

Det fik Tunø Beboerforening op af høet fat i papir, blyant og kugleramme

– nej de har skam komputere derovre.

Overskud på Tunø Havn (mest turist) kr. 547.600,00
Underskud på færgen ………….. kr. 1.300.000,00
Statstilskud til færge ………… kr. 1.800.000,00
.. altså færgedrift overskud ….. kr. 600.000,00
Kommunal teltplads overskud …… kr. 130.000,00
Underskud på tabt leje lærerbolig kr. 160.000,00

Ergo overskud for øen til kommunekassen reelt cirka kr. 1.100.000,00

Der til kommer et positiv provenue mht skatter og offentlige ydelser til Odder Kommune !

og øen’s sygeplejeske er så finanseret af øboerne og den danske stat

og ikke Odder kommune “link” (Tv2 Østjylland)

(billede fra Tv2 Østjylland)

Mon den kloge advokat i Odder skulle sige tak..?

For det store fælles samfund har en udgift på mellem 1½ og 2 millioner

minus skat og afgifter

– mens Odder kommune har en indtægt på over 1 million kroner plus skatter og afgifter 

Link til Tunø og Wikipedia

(kilder tunø beboerforening, tunø avis, odder kommune og århusstifttiende.dk)

Racisme fås den også i sort..?

Ofte virker det som visse ord bli’r modeord og måske nærmest bli’r voldtaget eller manipuleret så meget at selve ordet mister al sin værdi på grund af en nærmest hjernevask af det på gældende ord – listen er lang af ord der har været gennem vridemaskinen – velfærd, ytringsfrihed. sex, danskhed, solidaritet, ydmyg osv.

så de efterhånden er kommet på listen over klicher 

og stærk på vej over på listen over floskler hvis de ikke allerede er der 

næste ord i vridemaskinen: “racisme”…?  

“Bodypainting Bin Laden’s wife causes revolution in the middle east”

– link til “Part One” and “Part Two”   

– link til “Niqabitch

.

– “How To Respect a Muslim Woman Who Wears a Veil” … ‘klik

Især engelsk fodbold er blevet skueplads for racisme

eller er det måske mere

for  er der gået popsnmart mode i ordet…?

en kendsgerning er det i hvert fald at såkaldte autoriteter

i det her tilfælde det engelske fodboldforbund FA

vist har mistet sin autoritet

sport er jo ikke altid sort.hvid i kampens hede

ordet “racisme” er vel også et ord

der for dem med skjulte agendaer

kan tigge om manipulation

og lamme selv sport