When ‘No’ isn’t an answer

042 003

The Ceres Well in the danish city of Aarhus.
Commonly known as “The Pigs Well”.
Donated to Aarhus in 1941 by Ceres which was the local brewery.
The sculpture was created by Mogens Bøggild.
Except from winter so it’s a fountain – and very well visited in the middle of the city.

Ever since I was quite small I have been crazy about this sculpture.and actually still is.
Every time when we visited Aarhus, so my mother was towed along to these piglets.
One time when I was about 3 years old, my mother met a friend there.
While ‘the girls’ talked, so I took the opportunity to bathe in the fountain.
I was told that it was forbidden territory for small naughty boys.

The worth visiting Thursday’s Special themes created by Paula
The inspiring theme this week “Forbidding

A divine day as Apollon

M 47

Even sweet little cherubs can get water in the eyes.

The area around the french royal palace Versailles is impressive and in terms of area too
therefore only turned the focus on the fantastic Apollo fountain here.
“Le bassin du d’Apollon” constructed by Jean-Baptiste Tuby about 1670.

M 50

The subject is Apollo, which emerge from the water with his chariot drawn by four horses.

M 51 M 52 M 53

So many details and so impressive both without water action and indeed with.

M 46

The castle seen in the background through sunshine and waterhaze from the fountain.
Don’t understand why located so far away from the windows of the castle.

M 54

Når kunst ingen kunst er

Marcel Duchamp  (1887-1968).

Marcel Duchamp har en fransk billedkunstner, der i 1910’erne introducerede det han kaldte sine “readymades’kunstværker” – altså værker der blev sammensat af dagligdags forhåndenværende brugsgenstande – hans fantasi var ikke belagt med ret mange begrænsninger og hans værker blev flere gange, faktisk en del gange, afvist af de etablerede steder – ikke så meget på grund af at de var obskønne eller grænseoverskridende på den frække måde

– men fordi de rokkede ved den gængse kunstforståelse.

Der er vist løbet for meget vand i åen

– til at nogen vil tage anstød af dem i dag 

Hans nok mest kendte værk i kunstkredse er Fountain fra 1917(!), som består af et urinal som er signeret R. MUTT – det vakte forargelse og blev blankt afvist i New York, da Marcel Duchamp forsøgte at udstille det i det pulserende og moderne ‘Big Apple’ (kælenavn for New York) – værket satte gang i diskussion om kunst skulle skabes fra bunden eller kunne sammensættes (udvælges) af bestående komponenter.

Marcel Duchamp gik i 1919 videre ved at lave et hurtigt kopimaleri eller billig reproduktion om man vil af berømte da Vinci’s Mona Lisa med moustache

– kun et lille nydeligt et, altså overskægget.- dette værk kaldte han for “L.H.O.O.Q

 – hvilket udtalt på fransk grangiveligt lyder som ”hun er varm i røven”

hvilket har inspireret mange “link

Marcel Duchamp første værk, ‘Cykelhjulet’ – som var lavet af en skammel, stang og et cykelhjul havde han stående i sit atelier, fordi det var så rart at se på noget der var i bevægelse mente han – det var ikke lavet med udstilling for øje.

Ingen var i tvivl om at Marcel Duchamp forholdt sig kritisk til kunstautoriteter.

– og mestrede kunsten i at sætte sig i scene…

Fotografi forestillende Marcel Duchamp og Eve Babitz poserende for den kendte kunstfotograf Julian Wasser ved åbningen af samme Marcel Duchamp’s udstilling på “The Pasadena Museum of Art” i 1963. (copyright: Marcel Duchamp)

(Wedge of Chastity – Marcel Duchamp, New Yorkudstilling 1954)

Man kan vist rolig sige at hvad der kan hidse folk op,

har flyttet sig de sidste 100 år, eller har det egentlig det

– er det mon ikke stadig uvæsentlige ting der opilner folk..?