The baby field manager

White asparagus sticking on the little danish island Samsø in the early 1960s

it was previously considered a delicacy,

but is perhaps now faded a bit among all the ingredients for cooking

The small danish island named Samso has for many years been known for their agriculture – for many years was the small island a giant in Denmark when we talked about growing asparagus and dairies producing cheese – later the island was famous worldwide especially in Denmark – because of their potato cultivation especially of early potatoes – now it’s still potatoes but also raspberries, blackberries, currants grown in their farms – also there’s been a few vineyards now, but still to a lesser extent.

 The cultivation of asparagus declined due to competition from south american asparagus from Chile – but they are now cultivated again, but on a smaller scale.

My mother’s parents, my grandparents had a farm including 15 acres  asparagus – it was much under Danish conditions – because there was much work connected with the cultivation – every early morning there was a job to do in the season – sticking the aparragus – they tolerate not much sunlight after they have broken up, they become discolored.- early in the morning my mother took down and helped her parents.

I was in my “child’buggy” where I could keep an eye on the others worked hard – my mother would after this work proceed to her nurse training – so I was looked after by my grandmother – the woman on the neighboring farm had always so busy with everything and was disgusted that my mom took me to the asparagus’work – she thought it was only bad mothers who did it – but her husband was a wonderful old man, who loved children – so he came by with candy to the little baby the fine ‘vehicle’ almost every day 

on saturdays he had often a cream puff with – when I had eaten it – there was as much cream puff smeared all over my ‘vehicle’ (though the hood was hit)

as in my stomach

and my fine ‘vehicle’ had to be washed.

 

 

 

 

Reklamer

En heldig indvandrer knold

En giftig grænseoverløber, en heldig kartoffel eller bare en dum knold

Dannebrog glemt i Tyskland

Da Dannebrog blev glemt syd for grænsen.

Der blev i 1559 igen til et togt mod Ditmarsken anført af Rantzau og Ottesen Rosenkrantz, sendt af kong Frederik 2. sammen med de holstenske hertuger Adolf og Johann. 

Her led ditmarskbønderne så nederlag og området blev delt mellem de holstenske hertuger og kongen, således at kongen fik den sydlige del med Meldorf som hovedby (Süderdithmarschen) og hertugerne den nordlige del med Heide som hovedby (Norderdithmarschen) – i 1773 fik kongen også tiltusket sig også den nordlige del af Ditmarsken, kongen var så hertug i hele Holsten – i hele perioden de år 1559-67 bevarede Ditmarsken dog en vis grad af selvstyre 

det røg sig en tur i 1867, da området sammen med det øvrige Holsten samt hertugdømmet Slesvig blev en provins i kongeriget Preussen – efterveerne fra 1864’krigen.

Under slaget på vejen til Hemmingstedt blev tropperne ført af marsk Hans von Ahlefeldt – han faldt og flaget blev erobret af ditmarskerne – det blev generobret i 1559  – da næsten ødelagt af fugtighed og ælde – og ophængt i Slesvig kirke, hvor det endeligt gik til grunde  engang i 1660’erne – historien altså at det kom fra Ditmarsken

det ka’ man læse om i Schleswig Dom, den dag i dag

eventuel inspiration: “Die schlagt bei Hemmingstedt