Økonomien i de psykisk syge

De politiske gule sider: ”Psykisk syg” – se under ”Bænk i parken

Med de skiftende regeringer de seneste år der har sat en ære i at detail’lovgive om stort set alt – intet er for småt til at der skal reguleres, lovgive, betænkes, umyndiggøres – snart kommer der vel en lov om at man skal sove på siden, ikke må hjælpe “kællingen” med opvasken for at få noget på den dumme eller bakke ud af sin indkørsel. 

næh formynderiet er ikke over for de syge men tvært imod af os raske – de syge kan sejle deres egen sø – måske en ’produktudvikling’ af en af onelinerne fra Jacob Haugaards valgkampe ”Hvis det er så sundt at arbejde så gi’ det til de syge” – måske var det i virkligheden politikerne der skulle på den lukkede… 😉

Historisk set startede man med at tage toppen af arbejdsløshedsproblemet ved at sende en masse på enten “dum i arbejde” surrogat uddannelser eller alibi kursus – så så det ikke så slemt ud med arbejdsløsheden

– denne fremgangsmåde har nu til dels fundet vej på en anden boldgade.

Psykiske syge i Danmark er en opgave man kan angribe på flere måder

– enten den dyre at behandle sig ud af problemet, det koster så bare en del penge som jo så skal tages fra “velfærden” – eller man kan lade som om der ikke er nogen, det er så billigere og der bliver råd til “velfærd” – det sidste kræver blot at de ikke ses altså usynlig gøres – det første stiller krav til behandlingssystemet og gi’r fageksperterne lejlighed til at (be)vise den påtagede ekspertstatus

Regeringerne, både Rasmussen I, II, III og ”grevinde Danner” der som bekendt hed fr.Rasmussen  har beskåret sengepladserne til de psykiske syge kraftigt i en årrække  dette resulterer i at kapaciteten slet ikke står mål med behovet – der er også den følgeeffekt at da de ofte er så behandlingskrævende at når de ikke får behandling eller meget sparsom behandling så ryger de ud af de sociale bosteder og lejligheder, fordi de ikke kan tilpasse de “normale” regler uden denne behandling.

Dette indebærer at de bliver sendt på gaden eller som nogle overfyldte behandlingssteder gør – henviser dem til varmestuer, herberger og så videre eller bare til gaden – da det ofte i forvejen er stopfyldte steder og mere opbevaringssteder end behandlingssteder – samtidig med at de ubehandlede / sparsom behandlede psykiske syge ofte falder igennem sigten der, fordi de ikke har ressourcerne til at gå seriøst ind i hver enkel sag – så derfor ender de alligevel på gaden – groft sagt kan man sige at de psykisk syge får det der i bilforhandlersprog hedder en gang salgslak og sendes på gaden – til fare for sig selv og også for andre – samtidig gi’r det et endnu større grundlag for den frygt der til dels hersker i befolkningen for det offentlige rum – fordi trusselsbilledet føles endnu større – måske de seneste skiftende regeringer har haft en interesse i at befolkningen var holdt hen i en stigende frygt for sine egne omgivelser i det offentlige rum.  

Derude bliver behandlingen nærmest ikke eksisterende, det er svært fra behandlere at gå fra trappeopgang via cykelkældre til telte rundt omkring ikke bare en gang men sætte en behandling i system så det batter af noget.

Så kan man tage den betragtning at det er de psykisk syges eget problem, vi kan sagtens få polsk arbejdskraft i stedet – men det er en sandhed med modifikationer – så godt nok er de til stor fare for sig selv, men ubehandlede er de også en risiko for deres omgivelsers ve og vel – det vil immervæk taget et stykke tid inden politiet har kunne nå at havde været rundt for at skyde dem alle – fordi episoder har nødvendiggjort det.

Det er ‘dejligt’ med en ministeransvarlig på området,

der mener at arbejde er roden til alt omdt.

Men økonomien, den gik først strygende – det er fedt med velfærd og hvem gider tænke på sygdom i opgangstider – så gik det ad helvede til og vi havde ikke råd – men har vi egentlig råd til at lade være, kunne man spørge.

Desuden så ville det jo ta’ brødet ud af munden på (for) mange – hvis man nu reelt søgte at løse problemerne – også andre end dem der lever af at producere analyser og statistikker for slet ikke at nævne dem der lever af at analysere analyser og statistikker.

Den industri er jo nærmest den største industri i dagens Danmark

næst efter medieindustrien som den dog er en del af indirekte