Sportsmanship og Den røde Baron

Der ka’ være krig i sport, men også sport i krig.

Diverse links:

Wikipendia (dansk): Manfred von Richthofen

Alt om historie(dansk): “Den røde Baron

*acepilot.com” (eng.): “The red Baron

“Den røde Baron”s død og begravelse med fuld honnør fra fjenden “link

Sangen “Snoopy vs The red Baron” fra ‘Radiserne’ “link

Reklamer

En heldig indvandrer knold

En giftig grænseoverløber, en heldig kartoffel eller bare en dum knold

Dannebrog glemt i Tyskland

Da Dannebrog blev glemt syd for grænsen.

Der blev i 1559 igen til et togt mod Ditmarsken anført af Rantzau og Ottesen Rosenkrantz, sendt af kong Frederik 2. sammen med de holstenske hertuger Adolf og Johann. 

Her led ditmarskbønderne så nederlag og området blev delt mellem de holstenske hertuger og kongen, således at kongen fik den sydlige del med Meldorf som hovedby (Süderdithmarschen) og hertugerne den nordlige del med Heide som hovedby (Norderdithmarschen) – i 1773 fik kongen også tiltusket sig også den nordlige del af Ditmarsken, kongen var så hertug i hele Holsten – i hele perioden de år 1559-67 bevarede Ditmarsken dog en vis grad af selvstyre 

det røg sig en tur i 1867, da området sammen med det øvrige Holsten samt hertugdømmet Slesvig blev en provins i kongeriget Preussen – efterveerne fra 1864’krigen.

Under slaget på vejen til Hemmingstedt blev tropperne ført af marsk Hans von Ahlefeldt – han faldt og flaget blev erobret af ditmarskerne – det blev generobret i 1559  – da næsten ødelagt af fugtighed og ælde – og ophængt i Slesvig kirke, hvor det endeligt gik til grunde  engang i 1660’erne – historien altså at det kom fra Ditmarsken

det ka’ man læse om i Schleswig Dom, den dag i dag

eventuel inspiration: “Die schlagt bei Hemmingstedt

Overdrivelse fremmer forståelsen

Karl Friedrich Hieronymus, Baron von Münchhausen (1720-97)

var en tysk baron, der især i eftertiden er kendt for sine løgnehistorier,

som er blevet genfortalt i mange versioner

Den tyske baron blev født på slottet Bodenwerder og som ganske ung page tjente han hos fyrst Anton Ulrich II af Brunswick-Lüneburg – han blev kornet i Brunschwigske Regiment og med Anton Ulrichs udnævnelse til feltmarskal i 1739 en del af det russiske kavaleri, hvor han tjente indtil 1750 og deltog i to krige mod tyrkerne – undervejs steg han i graderne, først som kaptajn og til slut som ritmester – herefter trak han sig tilbage og levede på sit gods, hvor han var optaget af jagt og samvær med sin udstrakte vennekreds.

(Illustration af O. Herrfurth Rudolf Erich Raspe (1737-94 )

Historien om da baronen undgik at synke i en sump

ved at hive sig selv, samt hest op, ved nakkehårene

 og alle de andre “Boron von Munchhausen-historier” blev samlet af  Rudolf Erich Raspe i baronens samtid – de blev udlagt som at stamme fra baronens mund – ægtheden er dog tvivlsom – da en del af historierne var kendt som vandrehistorier inden den tid.

“Historierne om Münchhausen blev først samlet og udgivet af en anonym forfatter i 1781.

 En engelsk version blev udgivet i London 1785 af Rudolf Erich Raspe under titlen: “Baron Munchhausen’s narrative of his marvellous Travels and Campaigns in Russia” også kaldet “The Surprising Adventures of Baron Munchhausen”.

Det meste af deres humoristiske materiale er dog lånt fra andre kilder – faktisk var baronen ikke selv kendt for uærlighed i handlinger og tvetydig overfor sine påståede eventyr, hvorfor Raspes udgivelse da også har skadet hans ry ifølge relateredes opfattelse.

Gottfried August Bürger oversatte i 1786 Raspes historier tilbage til tysk og udvidede dem.

Han udgav dem under titlen “Wunderbare Reisen zu Wasser und zu Lande: Feldzüge und lustige Abenteuer des Freiherrn von Münchhausen”  eller på dansk “Fantastiske rejser til lands og til vands: Baron von Münchhausens Felttog og komiske eventyr” 

Bürgers version er i dag bedst kendt af tyske læsere.

Der er i løbet af det 19. århundrede undergået historierne mange ændringer og fik udvidelser af adskillige større og mindre forfattere og blev oversat til utallige sprog – i alt er udgivet over 100 forskellige udgaver – i Rusland er historierne almindeligt udbredte og kendte –  i 2005 blev en statue af Münchhausen rejst i byen Kaliningrad (Königsberg).

Det kan ikke med sikkerhed afgøres, hvor mange af historierne, der stammer fra baronen selv – men hovedparten af dem er baseret på folkelige fortællinger – der har cirkuleret i mange århundreder – også før Münchhausen blev født.

Baron von Münchhausen’s fødehjem i byen Bodenwerder i Niedersachsen 

 i dag byens rådhus.

Men den “münchhausiske” ånd lever i bedste velgående her mange år efter

 ikke alene blandt politikere og journalister

 men også blandt os alle

hvor meget Baron von Münchausen er der ikke gemt i os

 “overdrivelse fremmer forståelsen”

 eller

 “Skide være med om det passer bare det er spændende”….

Skulpturer forestillende den berømte tysker findes i mange byer

– også uden for Tyskland sågar Kallingrad